• KẾ HOẠCH BÀI DẠY
  | 82 lượt tải | 0 file đính kèm
  Ngày soạn: Ngày dạy  : Người dạy: Tô Hữu Hoài   KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN : TIẾNG VIỆT TẬP ĐỌC: Cùng vui chơi ( Tr 83). MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU: – Đọc: Biết ngắt ngỉ nhịp ở các dòng thơ, đọc lưu loát từng khổ thơ. -Hiểu Nội dung…
 • Kho tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi khối Tiểu học
  | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
  Kho tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi khối Tiểu học: Tải về
 • Giáo án Bồi dưỡng hè Lớp 4 lên lớp 5
  | 72 lượt tải | 0 file đính kèm
  Giáo án Bồi dưỡng hè Lớp 4 lên lớp 5: Tải về
 • Giáo án Bồi dưỡng hè Lớp 3 lên lớp 4
  | 77 lượt tải | 0 file đính kèm
  Giáo án Bồi dưỡng hè Lớp 3 lên lớp 4: Tải về